Lista aktualności Lista aktualności

"Dobre z Lasu"

       Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Cel ten może być zrealizowany dzięki wprowadzeniu na rynek polski marki „Dobre z Lasu” dającej gwarancję, że żywność, którą mamy w dłoni, jest zdrowa i smaczna. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron lasu i ludzi.

Marka „Dobre z Lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu. Logotyp „Dobre z Lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Warianty franczyzy „Dobre z Lasu”:

          We wszystkich wariantach franczyzy założono, że sklep jest zarządzany przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu.

 • wariant 1: Lokal przeznaczony na sklep „Dobre z Lasu”” i jego wyposażenie jest własnością RDLP;

 • wariant 2: Lokal przeznaczony sklep „Dobre z Lasu”” jest własnością, bądź zarządzany jest przez niezależnego Operatora, a wyposażenie sklepu stanowi własność RDLP;

 • wariant 3: Lokal i wyposażenie sklepu „Dobre z Lasu” jest własnością lub jest zarządzane przez Operatora;

 • wariant 4: Uruchomienie Punktu Promocyjnego „Dobre z Lasu”;

Sklepy oznakowane szyldem „Dobre z Lasu” oferują sprzedaż produktów takich jak:

 1. Wędliny z dziczyzny (świeże i pakowane);

 2. Mięso z dziczyzny;

 3. Przetwory mięsne;

 4. Przetwory inne;

 5. Miody;

 6. Soki;

 7. Grzyby – suszone i marynowane;

 8. Herbaty;

 9. Zioła;

 10. Owoce runa leśnego;

 11. Produkty uzupełniające pochodzenia leśnego;

 12. Ryby;  

      Warto wspomnieć, że Franczyzobiorcy oferowane jest wsparcie marketingowe obejmujące m.in.  akcje promocyjne przy uruchomieniu sklepu (samplingi, lokalne radio), liczne materiały promocyjne i edukacyjne dotyczące tematyki działalności, ulotki, konkursy dla klientów, zakładka na stronie www.dobrezlasu.pl, Facebook, Instagram, udostępnienie sklepu internetowego (przekierowanie do rejonu RDLP) oraz realizacja zamówień dla jednostek RDLP.

 

     Wsparcie merytoryczne związane z uruchamianiem sklepów „Dobre z Lasu” zapewnione jest przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy serdecznie zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji dotyczących wariantów franczyzy lub innych odpowiedzi na nurtujące pytania można uzyskać pod adresem: swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl lub telefonicznie: (75) 731 12 59  w terminie do 26.11.2021 r.