Lista aktualności Lista aktualności

Bażant poligonowy

Teren Nadleśnictwa Świętoszów jest bardzo specyficzny, gdyż 80% jego powierzchni było, bądź jest wykorzystywane jako poligon wojskowy, a tradycja takiego wykorzystywania sięga 1870 roku.

       Wieloletnie militarne użytkowanie tych terenów, w szczególności w latach 1945 – 1992, wyrządziło ogromne szkody w środowisku przyrodniczym. Obecnie czynny poligon wojskowy zlokalizowany jest jedynie na obrębie Świętoszów i zajmuje 84% jego powierzchni. Tereny te wykorzystywane są jako poligon wojskowy na podstawie umowy o przekazanie w użytkowanie dla wojskowych jednostek organizacyjnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Państwa. W poligonie została wydzielona także strefa bardzo intensywnych działań wojskowych (np. strzelania) jako pole robocze poligonu.

Pomimo znacznych utrudnień, w granicach poligonu prowadzona jest gospodarka leśna.

      Jak widać, również przyroda świetnie dopasowała się do warunków jakie stworzył jej człowiek. W samym środku pola roboczego (tam, gdzie odbywają się ćwiczenia wojsk z użyciem całego dostępnego sprzętu, w tym strzelania) można spotkać parę spacerujących bażantów.

 

Zdjęcie: Spacerujące bażanty

                                                                                       

                                                                                                   Darz Bór

 

Opracowała: Małgorzata Pagórska-Toczek