Lista aktualności Lista aktualności

HISTORIA UKRYTA POD LEŚNĄ ŚCIÓŁKĄ

Czy ktoś kiedyś z nas nie marzył o znalezieniu wielkiego skarbu?

      Kinowe hity o poszukiwaniu zaginionych skarbów oraz liczne opowieści i legendy rozpalają wyobraźnie nie tylko miłośników kina, ale przede wszystkim pasjonatów historii. Coraz częściej przekonują się o tym leśnicy. Szczególnym terenem zainteresowań są ziemie zamieszkiwane przez ludność niemiecką przed wojną, ponieważ kiedy nadszedł front opuszczali oni swoje domostwa często w pośpiechu, nie mając możliwości zabrania ze sobą swoich kosztowności, byli zmuszeni do pozostawienia ich w tak zwanych ,,skrytkach’’, często umiejscowionych na terenach leśnych.

      Ostatnia ciepła zima oraz cieplejsze weekendy sprawiły iż wielu pasjonatów historii wyruszyło do lasu na tzw. wykopki.

      Należy pamiętać, przypominają leśnicy, że do prowadzenia poszukiwań nie wystarczą detektor metalu, łopaty, plecak na skarby i doskonały humor.

      Do prowadzenia poszukiwań jest niezbędne pozwolenie wydawane w formie decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej, przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Decyzja wydawana jest tylko wskazanej osobie, przeważnie nie dłużej niż na rok. W pozwoleniu jest również określony rodzaj poszukiwanych przedmiotów (monety, militaria) oraz rodzaj sprzętu, czyli rodzaj detektora używanego do prac. Wraz z wnioskiem poszukiwacz powinien mieć mapkę z dokładnym określeniem terenu eksploracji, której ważność potwierdził wojewódzki konserwator zabytków, dopiero wtedy należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie poszukiwań do właściwego terytorialnie nadleśnictwa.

      Rozkopywanie terenów leśnych przez poszukiwaczy stało się prawdziwą zmorą leśników, tysiące pozostawionych, nie zakopanych ani nie zabezpieczonych w żaden sposób dołków to realne zagrożenie zarówno dla leśników jak i dla wszystkich korzystających z naszych pięknych lasów. Dodatkowo często przy poszukiwaniach są wykopywane wszelkiego rodzaju śmieci, które jako bezwartościowe są pozostawiane przez poszukiwaczy obok wykopanego dołku. Należy pamiętać, że większość  obszaru  Nadleśnictwa Świętoszów to tereny czynnego oraz byłego poligonu, gdzie prowadzenie poszukiwań dodatkowo wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem znalezienia niewybuchu.

       Z roku na rok chętnych do własnoręcznego znalezienia artefaktów przybywa. Według informacji Instytutu Badań Historycznych i Krajoznawczych, wydawcy miesięcznika „Odkrywca”, w Polsce skarbów szuka nawet 60 tys. osób.  Szacunki te oparto na liczbie uczestników forów internetowych, czytelników branżowych magazynów oraz sprzedaży wykrywaczy metali.

      Na naszym terenie działa wiele grup historycznych zajmujących się poznawaniem lokalnej historii, które uzyskują wszystkie potrzebne zezwolenia oraz ściśle współpracują z wojewódzkim konserwatorem zabytków prowadząc prace między innymi na terenie nieistniejącej już osady Nowoszów.

      Odzyskiwaniem znalezionych przedmiotów zajmują się policjanci ze specjalnych zespołów do zwalczaniem przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu. Coraz częściej poszukiwaczy udaje im się namierzyć na forach i aukcjach, gdzie wystawiają znaleziska. Osoby takie popełniają przestępstwa ścigane z art. 108 i 109 ustawy o ochronie zabytków, czyli zarówno niszczenie jak i próba wywozu zabytku zagranice.

       Należy pamiętać, że w świetle  obowiązujących przepisów nielegalne poszukiwanie zabytków nie jest już tylko wykroczeniem, lecz jest przestępstwem. Nielegalna działalność poszukiwaczy to także łamanie zapisów ustawy o lasach. Według prawa zabronione jest robienie wykopów czy kopanie dołków, czyli wszelkich czynności, które mogą doprowadzić do niszczenia ściółki leśnej. Osoby niszczące ściółkę mogą zostać ukarane grzywną do 5 tys. zł.

      Trzeba rozważnie podejmować decyzję o udaniu  się do lasu z wykrywaczem metalu, tak aby czynności te wykonywać z przestrzeganiem obowiązującego prawa!   

 

                                                                                               DARZ  BÓR!

 

Opracował : Krzysztof Stasiak

                          Komendant Posterunku Straży Leśnej

                          w  Nadleśnictwie Świętoszów