Lista aktualności Lista aktualności

Kolejny Pożar

W dniu 12 czerwca 2019 roku około godz. 11:00, w Leśnictwie Dębowiec, na terenie użytkowanym przez wojsko jako pole robocze poligonu, w trakcie ćwiczeń militarnych wybuchł pożar

.

Z uwagi na bardzo wysoką temperaturę powietrza i silny wiatr ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał.

Uruchomiono środki gaśnicze Wojska Polskiego , Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników i samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Świętoszów  oraz trzy samoloty wyczarterowane przez Lasy Państwowe.

Wspólne i skoordynowane działania wyżej wymienionych służb doprowadziły do opanowania pożaru około godziny 1630.

Pożar objął swym zasięgiem powierzchnię około 15 ha, w tym 6 ha drzewostanu.