Lista aktualności Lista aktualności

Minął pierwszy kwartał realizacji planu pozyskania drewna w Nadleśnictwie Świętoszów

Z przedstawionej poniżej analizy na dzień 24.04.2020 roku wynika, że plan ten został wykonany z lekkim wyprzedzeniem.

       Zróżnicowanie zaawansowania w poszczególnych leśnictwach spowodowane jest częściowo możliwościami wykonawczymi zakładów usług leśnych, ale głównie z zapotrzebowania rynku drzewnego na poszczególne gatunki i sortymenty drzewne.

Tabela: Wykonanie planu pozyskania drewna w 2020r

 

      Obecnie w wyniku zamrożenia gospodarki obroty na rynku drewna zwolniły. Niewielkie potrzeby zakładów przetwórstwa drzewnego oraz lokalnej ludności realizujemy z zapasów magazynowych. Pozyskanie drewna w nadleśnictwie zostało praktycznie zatrzymane, realizowane są wyłącznie cięcia tzw. sanitarne, konieczne w celu utrzymania zdrowotności lasów.

 

Opracował: Andrzej Mikosiak