Lista aktualności Lista aktualności

Retencyjność lasów

Nadleśnictwo Świętoszów uczestniczy w programach Małej Retencji Nizinnej, która ma na celu poprawienie stosunków wodnych w lasach.

Poprzez budowę zbiorników retencyjnych, obszarów wodno-błotnych wraz z urządzeniami (przepusty, zastawki) zwiększona zostaje zdolność magazynowania wody na okresy suszy.

Każdego roku wykonujemy prace, które utrzymują obiekty w należytym stanie technicznym, w ramach których wykonywane są prace odtworzeniowe po działalności bobrów polegające na odbudowie zniszczonych, podziurawionych grobli, rozbiórce tam powodujących podtapianie drzewostanów.

Fot.  1 Rów zasilający użytek ekologiczny „Święte Jezioro” po pracach konserwacyjnych – „w oczekiwaniu na wodę”

Fot. 2 Rów melioracyjny po odmuleniu i wykoszeniu skarp.

Fot. 4 Oczyszczony próg piętrzący na zbiorniku retencyjnym

Fot. 5 Naprawa grobli po uszkodzeniach wyrządzonych przez bobry.

Fot. 6 i 7 Tama bobrowa                                  przed                                                           i po pracach