Asset Publisher Asset Publisher

1000 drzew na minutę

W dniu 10.04.2016 z inicjatywy Nadleśnictwa Świętoszów odbyła się akcja  wspólnego sadzenia lasu. W ramach akcji  „1000  drzew na minutę " leśnicy z Nadleśnictwa Świętoszów wspólnie z żołnierzami z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa wraz z Dowódcą płk. dypl. dr. Dariuszem Parylakiem oraz przedstawicielami władz lokalnych  Wójtem Gminy Osiecznica Waldemarem Nalazkiem  i sołtysem Świętoszowa Andrzejem Juryta, a także z uczniami Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie posadzili około 5 tys. sadzonek Sosny, Buka, Dębu i Brzozy dzięki tej akcji  na  0,50 ha nieużytku rozpoczął swój żywot Las.

Akcja sadzenia lasu z udziałem lokalnych społeczności prowadzona jest pod jednym, wspólnym hasłem „1000 drzew na minutę". Hasło „1000 drzew na minutę" wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rokrocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku. Celem akcji jest uświadomienie szerszej społeczności tego, że nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew, niż Lasy Państwowe. 

Warto wiedzieć że :

  • sadzimy  wyłącznie rodzime gatunki drzew,
  • lasów w Polsce przybywa – zwiększa się ich zasobność i powierzchnia,
  • sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych,
  • sadzimy zgodnie z wymogami siedliska z uwzględnieniem zasięgów dla poszczególnych gatunków,
  • dosadzamy drzewa i krzewy owocowe i biocenotyczne,
  • wspieramy naturalne odnowienie- czyli samoistny obsiew powierzchni z drzew znajdujących się obok.

W Nadleśnictwie Świętoszów w tym roku posadzimy 600 tysięcy  sadzonek na powierzchni ok 75 ha. Zostaną one wysadzone na terenach dawnych poligonów, nieużytkach, w lukach jak i  w miejscach po wyciętych drzewach, tak aby zachować trwałość lasu dla przyszłych pokoleń. Gatunki drzew jakie sadzimy dobierane są zgodnie z ich wymaganiami siedliskowymi. W ten sposób przywracamy właściwy skład gatunkowy tym lasom, w których został on wcześniej zakłócony. Jest to jedno z podstawowych zadań prowadzonej przez nas gospodarki leśnej.

Uczestnikom akcji wręczono certyfikaty.

Wszystkim zaangażowanym w sadzenie lasu na terenie nadleśnictwa serdecznie dziękujemy!