Asset Publisher Asset Publisher

Chroń Las Przed Pożarem

Nadleśnictwo Świętoszów prosi o rozważne korzystanie z lasu

CHCĄC ZAPOBIEGAĆ POŻAROM LASÓW NIE NALEŻY:  


- JEŹDZIĆ PO DROGACH NIE OZNAKOWANYCH;
- WCHODZIĆ NA TEREN UPRAW I MŁODNIKÓW LEŚNYCH;
- ROZPALAĆ OGNISK 100 M OD GRANICY LASU
- RZUCAĆ NIE DOGASZONYCH ZAPAŁEK I NIEDOPAŁKÓW PAPIEROSÓW;
- PALIĆ TYTONIU Z WYJĄTKIEM MIEJSC O ODSŁONIĘTEJ GLEBIE MINERALNEJ ORAZ MIEJSC WYZNACZONYCH
DO STAŁEGO PRZEBYWANIA LUDZI;
- UŻYWAĆ KUCHENEK TURYSTYCZNYCH W MIEJSCACH DO TEGO CELU NIE PRZYGOTOWANYCH;

W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA OGNIA W LESIE NALEŻY:
- ZAALARMOWAĆ INNYCH NAPOTKANYCH LUDZI
- POWIADOMIĆ O POŻARZE SŁUŻBĘ LEŚNĄ I POŻAROWĄ.TELEFONY ALARMOWE
112 -  TELEFON ALARMOWY
998 - TELEFON DO STRAŻY POŻARNEJ
75 731 1250 PUNKT ALARMOWO DYSPOZYCYJNY NADLEŚNICTWA ŚWIĘTOSZÓW