Asset Publisher Asset Publisher

Domieszki biocenotyczne

Domieszki biocenotyczne - sadząc je, wspieramy bioróżnorodność. Rodzime drzewa i krzewy są bowiem najcenniejsze dla flory i fauny szczególności ptaków, owadów i małych ssaków. Dominującym gatunkiem drzewa  w naszym nadleśnictwie jest sosna, dążymy jednak do jak największego wzbogacania bioróżnorodności naszych lasów.
Na wszystkich nowozakładanych uprawach wprowadzamy gatunki domieszkowe oraz tzw.  biocenotyczne którymi są jarząb pospolity, jałowiec pospolity, czereśnia, wiśnia ptasia, stare odmiany gruszy, śliwy i jabłoni z pośród krzewów irga, trzmielina, dzika róża, bez czarny i koralowy, olsza czarna, głóg, jarząb szwedzki, rokitnik. Wprowadzamy je do drzewostanu w celu umożliwienia bytowania w nim pożytecznych zwierząt oraz utrzymania i poprawienia zdrowotności i naturalnej odporności lasu. 
Sadzone przez nas krzewy to rodzime gatunki. Przykładem jest jałowiec pospolity, doskonale znajduje swoje miejsce w zacienionej warstwie dna lasu dając schronienie i pokarm ptakom, jak również możliwość wyprowadzania przez nie lęgów. Jest cennym składnikiem biocenozy, co na słabych siedliskach ma ogromne znaczenie.