Asset Publisher Asset Publisher

Działania ochronne w Nadleśnictwie Świętoszów.

Nadleśnictwo Świętoszów przystąpiło do udziału w projekcie ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe’’.

Projekt finansowany jest:

- 85% UE (POIiŚ 2014-2020)

- 15% środki własne Nadleśnictwa


Cel projektu ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe’’:


• poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe


Cele szczegółowe OPL:


• polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,
• zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,
• ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych


W projekcie bierze udział 98 nadleśnictw a całość nadzoruje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
Działania związane z projektem Nadleśnictwo Świętoszów  rozpocznie w roku 2018r. które będą polegały na eliminacji gatunku niepożądanego jakim jest tawuła kutnerowata Spiraea tomentosa występująca w okolicy zbiornika wodnego w leśnictwie Rudawica. Tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa L.) należy do rzędu rożowców (Rosales), rodziny różowatych (Rosaceae), rodzaju Spiraea L. Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej. U nas gatunek obcy. Powoduje zarastanie zbiorników wodnych. Zwalczanie tawuły - poprzez wyrywanie. Usuwanie tawuły z reguły jest trudne, najczęściej kłącza pozostają w gruncie, kruszą się i rwą. 

Projekt będzie realizowany na obszarach Natura 2000. ,,Bory Dolnośląskie’’ oraz ,, Dolina Dolnej Kwisy’’  w granicach Leśnictwa Rudawica w oddziale 10 na powierzchni 4,17 ha

 Czas realizacji projektu 2017 - 2023r.
 

 

https://gobotany.newenglandwild.org