Asset Publisher Asset Publisher

Efekt suszy ? Nie ! To wydmy naturalnie wstępujące w Nadleśnictwie Świętoszów

Cechą charakterystyczną krajobrazu naszego nadleśnictwa są występujące tu wydmy.

Siedliska te  tworzą otwarte formacje wydm śródlądowych, z suchymi glebami krzemianowymi, pozbawionymi roślinności lub bardzo  ubogie gatunkowo, z wyraźną dominacją roślin jednorocznych.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Świętoszów, wydmy śródlądowe  zachowały się głównie na terenach poligonowych - Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie, w leśnictwach Lubiechów i Ławszowa. Miejscami zajmują znaczne obszary, choć w większości mają charakter antropogeniczny. Siedlisko ograniczone jest do miejsc, gdzie prowadzono niegdyś największą aktywność związaną z działaniem poligonu (mechaniczne rozjeżdżanie, eksplozje) lub w dalszym ciągu realizuje się tego typu działania.