Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja Zwierzyny 2016

Inwentaryzacja zwierzyny 2016

W dniach 19, 22 i 25 lutego w Nadleśnictwie Świętoszów przeprowadzono inwentaryzację zwierzyny w pasach taksacyjnych.

Metoda ta polega na przejściu przez wyznaczone powierzchnie i zapisanie przez każdego z uczestników na kartach obserwacyjnych zauważonej zwierzyny. Inwentaryzacją objęto 3 100ha. Powierzchnię podzielono na dwa rejony (po kilkanaście pasów).

Na zakończenie na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek.

Przez 3 dni pracownicy nadleśnictwa wraz z myśliwymi zaobserwowali 36 jeleni, 49 saren, 13 dzików oraz 3 drapieżniki.

Coroczna inwentaryzacja zwierzyny ma na celu określenie jej liczebności i struktury płci.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki obrazujące całościowy stan zwierzyny na terenie nadleśnictwa. Posłużą one do sporządzenia rocznych planów łowieckich, które są podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Nadleśnictwo Świętoszów składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w tegoroczną akcję inwentaryzacji zwierzyny.

 

fot. Konrad Ratajczyk