Asset Publisher Asset Publisher

Jak chronimy las przed pożarami ?

   W Nadleśnictwie Świętoszów ochrona przeciwpożarowa polega na ciągłej obserwacji terenów leśnych poprzez system kamer TV  umieszczonych na 3 wieżach obserwacyjnych, umożliwiających przekaz obrazu drogą radiową do punktu dyspozycyjnego (PAD) w siedzibie nadleśnictwa. Takie rozwiązanie techniczne umożliwia monitorowanie terenów leśnych z jednego punktu obserwacyjnego. Nadleśnictwo posiada także samochód wyposażony w agregat  ze zbiornikiem na wodę o pojemności 400 litrów, bazę sprzętu wyposażoną w  szpadle metalowe, tłumice, gaśnice, hydronetki wodne, środek pianotwórczy do agregatów i pługi do wyorywania pasów przeciwpożarowych.Nadleśnictwo również posiada do dyspozycji dwa samoloty gaśnicze Dromader oraz jeden samolot patrolowy stacjonujące w Lubinie, które w każdej chwili mogą zostać zadysponowane do gaszenia pożaru.
   Bardzo ważnym elementem systemu jest zapewnienie odpowiednich dróg dojazdowych  dostosowanych do standardu potrzebnego autom gaśniczym Straży Pożarnej, tak aby w razie pożaru samochody mogły dojechać w głąb lasu. Ważne są zbiorniki retencyjne,  które powstają w ramach programów tzw. małej retencji nizinnej. Leśne oczka i stawy nie tylko zatrzymują wodę w lesie chroniąc go przed suszą, ale w razie pożaru służą strażakom i leśnikom za punkty czerpania wody. Ważnym elementem systemu ochrony lasu przed żywiołem są pasy przeciwpożarowe. Te zmineralizowane fragmenty terenu o szerokości od 2 do 30 m.b. mają za zadanie chronić las przed rozprzestrzenianiem się ognia.