Asset Publisher Asset Publisher

Jak zapewnić wodę do gaszenia pożarów lasu ?

Woda jest bardzo rozpowszechnionym środkiem gaśniczym.

       Bardzo ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej w lasach są miejsca, które w czasie pożaru służą leśnikom  i  strażakom  za punkty czerpania wody.

 

Punkt czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej stanowi:

  • miejsca pobierania wody;

  • stanowiska do ustawiania agregatu do podawania wody

  • dojazdu od najbliższej drogi publicznej lub dojazdu pożarowego;

  • placu manewrowego

              

Zaopatrzenie terenów leśnych w wodę do gaszenia pożarów jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych w naszym nadleśnictwie. Dobrze zaplanowane, a następnie dobrze wykonane elementy zabezpieczenia kompleksu leśnego w razie większego pożaru lub innej katastrofy naturalnej pozwalają zmniejszyć zagrożenie dla ratowników, koszty działań ratowniczych oraz późniejsze straty. Niezmiernie ważnym elementem służącym sprawności prowadzonych działań ratunkowych jest przygotowanie dróg dojazdowych i placów manewrowych w sposób zapewniający bezkolizyjny pobór wody przez pojazdy i jej szybki dowóz do linii gaśniczych w miejscu rozwoju pożaru. Staraniem Nadleśnictwa Świętoszów w kwietniu b.r. przebudowaliśmy dojazd do istniejącego punktu czerpania wody znajdującego się w leśnictwie Ławszowa oddz. 97d, gdzie wodę można pobierać bezpośrednio z rzeki Kwisy. Budowa pętli (mijanki) usprawnia obecnie dojazd do punktu czerpania wody samochodom gaśniczym, z jednoczesną możliwością pobierania wody bez ograniczeń  przez dwa, trzy pojazdy.

   Zdjęcie: Droga dojazdowa

 

   Zdjęcie: Droga dojazdowa

 

  Zdjęcie: Droga dojazdowa - pętla

 

  Zdjęcie: Punkt czerpania wody

 

Innymi  źródłami wody w naszym nadleśnictwie są też zbiorniki retencyjne, które wybudowaliśmy  w ramach programów tzw. „małej retencji ”. Leśne oczka i stawy nie tylko zatrzymują wodę w lesie chroniąc go przed suszą, poprawiając mikroklimat,  służąc zwierzynie i ptactwu, wzbogacając bioróżnorodność, wpływają na walory estetyczne  i niejako przy okazji mogą okazać się niezbędne jako źródło  wody do gaszenia pożarów.

 

 Obecnie obserwujemy długotrwały okres suszy hydrologicznej, wiąże się to też z możliwością wystąpienia  większej liczby pożarów, zatem zapewnienie i utrzymanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych jest naprawdę palącą kwestią.

 

Opracował: Piotr Rodziewicz