Asset Publisher Asset Publisher

JESIENNE POSZUKIWANIA SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY

Teren Nadleśnictwa Świętoszów to część ogromnego kompleksu leśnego "Bory Dolnośląskie". W tutejszych borach "królowa jest tylko jedna" - sosna zwyczajna

Jej udział w składzie gatunkowym na naszym terenie sięga 85%. Tak znaczny udział jednego gatunku w składzie gatunkowym drzewostanów, to także ogromne nagromadzenie się mało zróżnicowanej materii organicznej, która jest pożywieniem, np. dla owadów. W konsekwencji co kilka lat następuje masowy przyrost osobników określonego szkodliwego gatunku owadów czyli tzw. gradacja. Aby kontrolować ich liczebność i nie dopuścić do uszkodzenia znacznych połaci lasu, przez cały rok leśnicy zbierają informację o stanie ich populacji. Jedną z najważniejszych takich kontroli w roku, która wstępnie określa zwiększone ilości szkodników liściożernych sosny, są jesienne poszukiwania.

Określają one liczebność sześciu z siedmiu najważniejszych szkodników: strzygonia choinówka – Panolis flammea (Den. et Schiff.), poproch cetyniak – Bupalus piniaria (L.), siwiotek borowiec (zawisak borowiec) – Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu), barczatka sosnówka – Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica), osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu) oraz gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae) (zimują larwy w oprzędach – kokonach). Kontrola ta polega na przeszukaniu ściółki leśnej i pnia wytypowanego drzewa oraz zebraniu owadów, które zimują w różnej postaci. Obecnie taką kontrolę prowadzimy na 96 partiach kontrolnych na obszarze nadleśnictwa (z wyłączeniem terenu poligonu). Na każdej partii kontrolnej typuje się 10 drzew, pod którymi przeszukuje się 0,5 m2 ściółki. Na podstawie ilości i zdrowotności zebranych osobników typuje się drzewostany zagrożone, a dalsza ich obserwacja i dodatkowe kontrole pozwalają na precyzyjną lokalizację ognisk gradacji oraz podjęcie skutecznego zabiegu zwalczania.