Asset Publisher Asset Publisher

Mała Retencja

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

Realizacja projektu  " Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych " zakończyła się sukcesem na terenie Nadleśnictwa Świętoszów wybudowano 56 obiektów , których zadaniem jest zapobieganie powodziom i suszom .  

Projekt   obejmował:

          Renaturyzację obszarów wodno-błotnych,

          Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających,

          Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

 

Budowa ostatnich zbiorników zakończyła się w grudniu 2013 roku,