Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW LIDEREM PROJEKTU

Na terenie Nadleśnictwa Świętoszów prowadzono prace rekultywacyjne w ramach ogólnopolskiego projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, po poligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" – oczyszczanie saperskie terenu (811,21 ha) oraz rozbiórka obiektów powojskowych (26 szt.), co przyczyniło się do:

- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom nadleśnictwa, usługodawcom i korzystającym z lasu na powierzchniach objętych projektem;

- poprawienia stanu terenów chronionych w granicach obszarów Natura 2000;

- podniesienia walorów estetycznych lasów poprzez likwidację szpecących obiektów, ruin, śmietnisk;

- uporządkowania i uproduktywnienia powierzchni  w kierunku leśnym.

Za zaangażowanie w realizację tego projektu Nadleśnictwo Świętoszów zostało odznaczone pamiątkowym dyplomem „Lidera projektu". Odznaczenia były wręczane 16 września br. w Warszawie podczas konferencji podsumowującej ww. projekt. Nadleśnictwo jest jednym z 58 nadleśnictw biorących udział w tym projekcie.