Asset Publisher Asset Publisher

Nastał czas miododajnych wrzosów

W sierpniu w suchych i świetlistych borach sosnowych i na ich obrzeżach, w młodnikach, na zrębach, poligonach i na pożarzyskach zakwitają wrzosy

Rozpoczął  się okres kwitnienia wrzosu,  jest to bardzo ceniona roślina  miododajna, pszczelarze  bardzo chętnie przywożą swoje wędrowne pasieki na wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie.  Pozyskiwany miód w borach dolnośląskich Rozporządzeniem Rady WE nr 510/0016 został uznany produktem regionalnym z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym - Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich.
W naszym nadleśnictwie corocznie ustawianych jest ok 10-15 tys. uli,  z których na pożytek wrzosowy wylatuje ok 500 mln pszczół .