Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU w NADLEŚNICTWIE ŚWIĘTOSZÓW

Od 15 marca na terenach leśnych Nadleśnictwa Świętoszów rozpoczął się sezon zwiększonego zagrożenia pożarowego. Okres wczesnowiosenny to przede wszystkim pożary suchych traw i wrzosowisk. W miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur powietrza i małej wilgotności istnieje ogromne zagrożenie wszystkich kompleksów leśnych.

Jak co roku w dniach zagrożenia pożarowego, w tym również w niedziele i święta pełnione będą dyżury przeciwpożarowe.
W punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym w siedzibie nadleśnictwa obserwator ma stały podgląd obszarów leśnych poprzez przekazywany na żywo obraz z trzech kamer zainstalowanych na blisko 40 metrowych wieżach. Obraz z kamer przekazywany jest drogą radiową na trzy 36 calowe monitory ekranowe. Obserwator może dowolnie sterować kamerami celem przybliżenia lub powiększenia obserwowanych obiektów oddalonych nawet o 20 km od siedziby nadleśnictwa, w uzupełnieniu obserwacji prowadzone są patrole naziemne.
Do gaszenia pożarów posiadamy lekki samochód terenowo – gaśniczy wyposażony w 400 litrowy zbiornik wody oraz sprzęt pomocniczy: tłumice, szpadle, hydronetki plecakowe i pilarkę spalinową. Samochód obsługuje 2-osobowa obsada, a jego niewielkie parametry pozwalają sprawnie dojechać w każdy zakątek lasu celem ugaszenia wcześniej wykrytych niewielkich pożarów.
Do monitoringu oraz gaszenia pożarów lasu z powietrza leśnicy wspomagają się wyczarterowanymi 3 specjalistycznymi samolotami agro/gaśniczymi jednopłatowcami typu Dromader stacjonującymi na lotnisku w Lubinie oraz jednym samolotem patrolowym stacjonującym na lotnisku Aeroklubu we Wrocławiu.
Lasy iglaste – przeważające na terenie Nadleśnictwa Świętoszów – są najbardziej narażone na pożary, ze względu na łatwopalne żywice i olejki eteryczne, które wydzielają się z drzew podczas wysokiej temperatury.
Dużym zagrożeniem pożarowym w lasach nadleśnictwa o powierzchni 25 390 ha jest czynny poligon wojskowy, który obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 13 829.92 ha w tym pole robocze o powierzchni 10 593.51 ha.
W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Świętoszów doszło do 18 pożarów lasu o łącznej powierzchni 8.41 ha, które powstały na terenie poligonu i były wynikiem prowadzonych ćwiczeń wojskowych. W latach 2014-2017 doszło do 103 pożarów, które swym zasięgiem objęły 331.62 ha obszarów leśnych. W 75% przyczyną powstałych pożarów były ćwiczenia wojskowe prowadzone na terenie poligonu. W wyniku tych zdarzeń spłonęła nie tylko ściółka leśna i wrzosowiska, ale również drzewostany, przez co straty dla środowiska naturalnego i gospodarki leśnej są ogromne.
Przebywając w lesie lub jego pobliżu pamiętajmy o przestrzeganiu zasad stanowiących, że w lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
• używania ognia otwartego poza miejscami wyznaczonymi,
• wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
• wyrzucania niedopałków papierosa na ściółkę.


Przypominamy, że 9 na 10 pożarów powstaje  z winy człowieka. Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasu
 

W przypadku zauważenia pożaru lasu prosimy o alarmowanie:

Straży Pożarnej (tel. 112 oraz 998)
lub  
Nadleśnictwo Świętoszów – (tel. 75 731 12  59 / 75 731 76 06)
Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świętoszów 
- (tel. 75 731 12 50  tel. kom. 577 583 052)