Asset Publisher Asset Publisher

Czas sadzić las

Rozpoczęcie odnowień 2016

Jak co roku w marcu rozpoczynamy „akcję" sadzenia lasu.

 

W dniu 04 marca odbyła się narada gospodarcza, podczas której omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z tegorocznymi odnowieniami. Poruszono także tematy bieżące związane z usuwaniem skutków ubiegłorocznej suszy oraz pozyskaniem i sprzedażą surowca drzewnego

 

Tegoroczne odnowienia, czyli ponowne wprowadzanie lasu na tereny gdzie w ramach planowanej gospodarki leśnej wykonano zręby, zaplanowano na powierzchni 142 ha, w tym tzw. odnowienie naturalne na powierzchni 24 ha. Odnowienie naturalne polega na zainicjowaniu samoistnego obsiewu powierzchni z nasion pochodzących z drzew rosnących obok lub z tzw. nasienników pozostawionych na powierzchni zrębowej

Leśnicy wspoma- gają ten proces poprzez uporządkowanie powierzchni, usunięcie niepożądanych drzew i krzewów, regulację stosunków wodnych oraz odpowiednie przygotowanie gleby stwarzając jak najlepsze warunki do obsiewu i kiełkowania nasion

 

 

 

 Las powstaje nie tylko poprzez sadzenie drzewek i samoistny obsiew, na części powierzchni wysiewamy siewnikiem nasiona z zebranych wcześniej szyszek z wyselekcjonowanych drzewostanów (tzw. gospodarczych drzewostanów nasiennych, wyłączonych drzewostanów nasiennych lud drzew doborowych

W 2016 roku zaplanowano także zalesianie nieużytków na powierzchni 2,50 ha. Zalesianie to proces wprowadzania lasu tam gdzie go wcześniej nie było.

W bieżącym roku planujemy w Nadleśnictwie Świętoszów wysadzić około 544 tysięcy sadzonek!

Oczywistym jest, że Borach Dolnośląskich króluje sosna pospolita, której planujemy wysadzić ok 345 tysięcy, ale w miejscach lepszych warunków siedliskowych sadzimy także brzozy, buki, dęby, świerki, modrzewie i jodły, a realizując zadania wynikające z programu ochrony i restytucji gatunków chronionych wysadzamy także cisa pospolitego i jarzęba brekinię.

Zakładając nowe uprawy leśne zawsze wzbogacamy ich skład gatunkowy w stosunku do uprzednio rosnącego drzewostanu. Stosujemy zasadę dostosowania wymagań drzew do możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych oraz zwiększenia fizjologicznej odporności przyszłych drzewostanów poprzez odejście od monokultur stosując różne formy zmieszania i wprowadzając także tzw. gatunki biocenotyczne takie jak olsza szara, jarząb pospolity zwany jarzębiną, lipa, grab, jabłoń, grusza i czereśnia ptasia

fot. W. Moskaluk, A. Górzkowska, K. Ratajczyk