Asset Publisher Asset Publisher

Pierwszy dzień wiosny oraz Międzynarodowy Dzień Lasów.

       

  Pierwszy dzień wiosny już za nami! Na ten moment czekaliśmy długie zimowe miesiące. 20 marca rozpoczęła się astronomiczna, a 21 marca kalendarzowa wiosna. Do życia powoli budzi się okoliczna przyroda, a wydłużający się dzień dostarcza przede wszystkim więcej światła słonecznego, które jest podstawowym źródłem energii dla roślin. Dla nas to miły okres sprzyjający poprawie samopoczucia, poczucia energii oraz więcej czasu na aktywność. Energia bardzo się przyda się Leśnikom, ponieważ przed nimi czas wytężonej pracy podczas wiosennej akcji odnowienia lasu. Na powierzchniach, gdzie usunięto dojrzały do wyrębu las, sadzi się nowe pokolenie drzew leśnych.

W tym roku posadzimy w naszym Nadleśnictwie:

  • 403 tyś. sosen

  • 25 tyś. świerków

  • 74 tyś. brzóz

  • 27 tyś. olch

  • 76 tyś. dębów

    oraz setki owocodajnych drzewek i krzewów, które za parę lat będą urozmaicały pożywienie leśnych zwierząt.

21 marca wiąże się również z obchodami Międzynarodowego Dnia Lasów. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ma na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Mimo, że na co dzień łatwo zapomnieć o roli lasów, są one nie tylko ważne, ale właściwie niezbędne do przetrwania naszego gatunku na Ziemi.