Asset Publisher Asset Publisher

Pierwszy Śnieg

Dziś w nocy na terenie naszego nadleśnictwa spadł śnieg

Wyjątkowość tego zdarzenia polega na tym, iż jest to pierwsza warstwa białego puchu tegorocznej  zimy. I choć zimowa aura nie jest nadzwyczajnym zdarzeniem na początku marca, a po ostatnich  silnych  mrozach wszyscy oczekujemy  oznak wiosny to zdajemy sobie sprawę iż śnieg  jako ważny czynnik klimatu  jest niezwykle istotnym elementem wpływającym na procesy życiowe roślin. Woda pełni wiele ważnych funkcji w środowisku naturalnym. Odgrywa istotną rolę w systemach biologicznych i ma znaczenie dla rozwoju i utrzymywania zasobów naturalnych.  Niedobór wody osłabia naturalne zdolności obronne wielu gatunków drzew przez co stają się one bardziej podatne na czynniki chorobotwórcze. Brak wiosennych opadów skutkuje także  zwiększeniem zagrożenia pożarowego.

Nasz klimat zmienia się. Niektórym zmianom możemy przeciwdziałać, a do innych musimy się przystosować. Jedną z metod łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka powodziowego i ochrony różnorodności biologicznej jest Mała Retencja polegająca na magazynowaniu wody w niewielkich zbiornikach i oczkach wodnych, a także na terenach mokradłowych.

Nadleśnictwo Świętoszów  tylko w 2015 r wybudowało obiektów wodnych, których  zadaniem jest łagodzenie  ujemnego wpływu chwilowego nadmiaru lub niedoboru wody. W najbliższej przyszłości planujemy budowę kolejnych  6-ciu obiektów małej retencji wodnej.