Asset Publisher Asset Publisher

Koleżanki i Koledzy w Nadleśnictwie Świętoszów

Pracujemy by zmieniać świat na lepszy
żyjemy by zostawić po sobie cząstkę dobra


                                                                        
                                                                                          
Koleżanki i Koledzy                
                                                              w Nadleśnictwie Świętoszów

 

W piątek 26.03.br, po południu odebrałem list z decyzją Dyrektora RDLP Wrocław odwołującą mnie z dniem 22.03.2021 r. z funkcji nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów. Po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia ustanie mój stosunek pracy z Nadleśnictwem Świętoszów.

Jak Wam wiadomo funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów pełniłem przez ponad 27 lat, co nie jest częstym zjawiskiem w Lasach Państwowych, a w szczególności
w naszej dyrekcji. Było to możliwe w znacznej mierze dzięki Wam Koleżanki i Koledzy.

W okresie kierowania nadleśnictwem starałem się troską otaczać pracowników tworząc Wam coraz lepsze warunki pracy, wspierać Wasze ambicje i dostrzegać dążenia. Wspólnie, z wykorzystaniem Waszego profesjonalizmu i z pomocą życzliwych partnerów
w instytucjach i urzędach, dokonaliśmy wiele dla lokalnych społeczności i organów wojska korzystających z naszych lasów, jednocześnie troską otaczając powierzony nam leśny majątek.

Wspólnie pokonywaliśmy przeszkody i przeżywaliśmy wiele radosnych chwil, niezapomnianych wyjazdów integracyjnych do Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji
i krajowych, wspólnych zabaw na składnicy w Ławszowej czy na „Wigwamie”, wielu terenowych spotkań czy też niezapomnianych kuligów.

Nowe i wyremontowane kancelarie, nowe pojazdy służbowe, kilkadziesiąt wybudowanych obiektów Małej Retencji Wodnej, obiekty turystyczne, wiele kilometrów wyremontowanych dróg leśnych, introdukcja żółwi błotnych i bobrów, przebudowane oraz wypielęgnowane drzewostany i uprawy leśne, to niewątpliwie nasze osiągnięcia świadczące o wielkim wspólnym zaangażowaniu. Zostało to dostrzeżone podczas ostatniej kontroli okresowej,
w której przyznano nam ocenę bardzo dobrą.

Mam poczucie, że dobrze wykorzystałem szansę jaką otrzymałem od losu poprzez powierzenie mi organizacji, a następnie kierowania Nadleśnictwem Świętoszów. Dziękuję, że dzięki Wam i Przyjaciołom nadleśnictwa mogłem w trakcie mojej pracy dbać o jego dobre imię, zawsze podkreślając kim jestem i być dumny kogo mogę reprezentować.

Wiem, że miałem szczęście doświadczyć od Was życzliwości i pomocy. Dziękuję wszystkim za te minione lata wspólnej pracy. Dziękuję też za te trudne okresy, ale jednak szczególnie za przeżyte piękne chwile.

Jak Wam wiadomo od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu chorobowym walcząc z licznymi powikłaniami po zachorowaniu w listopadzie na Covid 19.

Mam nadzieję, że nadejdzie jeszcze czas, gdy powrócę do zdrowia, a gdy minie pandemia będziemy mogli spotkać się na zorganizowanym pożegnaniu.

Koleżanki i Koledzy! Nie żegnam się! Pozostawiam wszystkich w swojej wdzięcznej pamięci, prosząc o to samo. Dziękując za wspólny czas życzę dobrego nowego kierownictwa, sukcesów w dalszej pracy oraz dużo dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, niech Was nie opuszcza „Ludzkie szczęście”.

                                                                                                                                     Darz Bór
                                                                     

                                                                                                                          Wojciech Moskaluk                                                                                                                               Wasz już były szef
                                                                                                                          Dobra, marzec 2021