Asset Publisher Asset Publisher

Pożar

Pożar na poligonie w Nadleśnictwie Świętoszów

Dnia 05 maja 2016 roku około godziny 15:00 w Nadleśnictwie Świętoszów w Leśnictwie Lubiechów na terenie przekazanym w użytkowanie dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze użytkowanym przez wojsko jako pole robocze poligonu w trakcie realizowanych ćwiczeń wybuchł pożar, który wykryto i zlokalizowano z użyciem monitoringu wizyjnego Nadleśnictwa Świętoszów.  Pożar wybuchł mimo zerowego stopnia zagrożenia pożarowego lasu i wilgotności ściółki wynoszącej 34,2 %. Z uwagi na silny wiatr, otwarte przestrzenie wrzosowisk i bardzo trudno dostępny, zabagniony teren pożar szybko się rozprzestrzeniał. 
           Uruchomiono znaczne środki gaśnicze Wojska Polskiego, Zawodowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników  i samochód Nadleśnictwa Świętoszów oraz samolot wyczarterowany przez Lasy Państwowe. Działania wymienionych służb doprowadziły do opanowania pożaru około godziny 17:30.

Dzięki sprawnemu działaniu, użyciu samolotu Dromader Lasów Państwowych uniknięto strat w drzewostanach. Pożar objął jedynie pokrywę gleby, w tym wrzos, trawy i pojedyncze samosiewy na powierzchni 50 hektarów.  Do późnych godzin wieczornych oraz przez cały następny dzień wojskowi strażacy  dozorowali i dogaszali pożarzysko.