Asset Publisher Asset Publisher

Pożar w Nadleśnictwie Świętoszów

W dniu 06 lipca 2015r., w okolicach miejscowości Przejęsław, miał miejsce kolejny pożar lasu, w trakcie którego spaleniu uległo 0,67 ha.

 W akcji gaszenia brały udział 2 samoloty LP , pracownicy i sprzęt Nadleśnictwa Świętoszów oraz 6 jednostek Straży Pożarnej.

 

W obliczu stale rosnącej liczby pożarów Nadleśnictwo Świętoszów apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.

Jednocześnie przypomina kilka podstawowych zasad udostępniania lasów:

  • W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości  do 100m od granicy lasu, zabrania się rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.
  • Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
  • Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
  • W lasach zabrania się biwakowania poza miejscami wyznaczonymi  przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

W przypadku zauważenia pożaru prosimy o pilną informacje na numer alarmowy:+

- 75 73 11 250 (Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świętoszów)

-  998  (Państwowa Straż Pożarna)