Asset Publisher Asset Publisher

Pożary Lasu

to codzienność w Nadleśnictwie Świętoszów do 19 września mieliśmy ich 16.

     Tego dzisiejszego powstałego ok godziny 9:30 w rezultacie ćwiczeń wojskowych nie udało się  Wojskowym Jednostką Straży Pożarnej ugasić w zarzewiu. Wysoka temperatura suche wrzosowiska i ściółka leśna oraz wiatr o zmiennych kierunkach  to czynniki, które spowodowały, że ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko w trzech kierunkach,  około godziny 12 objął już powierzchnię ok. 40 ha.
     Teren w którym rozwijał się pożar to obszar w zarządzie LP Nadleśnictwa Świętoszów przekazany w użytkowanie jednostką wojskowym na tzw. „poligon”  stanowi bezdroża w ścisłym polu roboczym poligonu i miejsca upadku pocisków.  Dzięki wsparciu 5-ciu samolotów gaśniczych LP, które  wykonały 45 zrzutów łącznie 133 tysiecy litrów wody, zadysponowaniu przez Komendanta PSP w Bolesławcu 71  jednostek PSP i OSP oraz na prośbę nadleśniczego zadysponowaniu przez wojska amerykańskie dwóch pojazdów gąsienicowych – spycharek i przez komendę poligonu 2 ładowarek kołowych pożar udało się zatrzymać na pasach pożarowych otaczających drzewostany w polu roboczym  poligonu.
    Kierowanie obroną na najtrudniejszych odcinkach rozprzestrzeniania się pożaru na kierunku północnym i wschodnim, gdzie ogień zagrażał drzewostanom nadleśniczy powierzył  podległej służbie leśnej. Leśnicy wykonali  zadanie perfekcyjnie nie dopuszczając do strat w drzewostanie.  Spaleniu uległy jedynie wrzosowiska z występującymi na nich drobnymi kępami drzew. Pożar objął o powierzchnię ok 214 ha w tym  szczęśliwie jedynie kilka arów lasu. W trakcie pożaru dochodziło do wybuchów kilku niewypałów, na szczęście nie doszło do żadnych wypadków.


Wszystkim strażakom, leśnikom, pilotom samolotów gaśniczych, żołnierzom amerykańskim        i polskim składam ogromne podziękowanie.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów

Wojciech Moskaluk