Asset Publisher Asset Publisher

Przygotowanie terenu pod nowy las

W nadleśnictwie trwają przygotowania gleby do odnowienia lasu

 

W nadleśnictwie trwają przygotowania gleby do odnowienia lasu. Część gleby została przygotowana awansowo tzn. jesienią ubiegłego roku, a część przygotowywana jest teraz.

W nadleśnictwie stosuję zarówno odnowienie sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, jak i odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Najczęściej odnawianym naturalnie gatunkiem jest sosna. Jej nasiona dojrzewają w twardych drewniejących szyszkach. Szyszki rosnące na gałęziach drzew są zamknięte do czasu, aż nie dojrzeją. Gdy zadziałają odpowiednie czynniki takie jak suche i ciepłe powietrze szyszki otworzą się i uwolnią swoje nasiona. Nasiona unoszone przez wiatr padają na ziemię  i z nich może powstać nowa roślina.  Nadleśnictwo przygotowuje glebę tak   tak aby zapewnić optymalne warunki do odnowienia naturalnego sosny. Warunkiem skiełkowania nasion sosny jest  odsłonięcie gleby mineralnej .