Asset Publisher Asset Publisher

rozminowanie terenu

Uwaga- prace saperskie na terenie nadleśnictwa

 

Ogłoszenie

 

Nadleśnictwo Świętoszów informuje, że na terenie leśnictw Lubiechów, Rudawica, Strachów i Dębowiec prowadzone jest oczyszczanie saperskie terenu.

Przebywanie na terenie rozminowywanym może skutkować utratą zdrowia bądź życia.

Podczas pobytu w lesie prosimy o zachowanie ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników nadleśnictwa oraz firm saperskich.

Planowane zakończenie prac: 31.08.2015r.

  Prace są prowadzone w ramach projektu

„Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.