Asset Publisher Asset Publisher

Ruszamy na pomoc cietrzewiom

Cietrzew (Tetrao tetrix) w Nadleśnictwie Świętoszów

Cietrzew jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków w Polsce. W latach 60. zasiedlał cały kraj. Spadek liczebności rozpoczął się w latach osiemdziesiątych. Bez prowadzenia aktywnych działań ochronnych nie uda się przetrwać tym ptakom w Polsce.

Nadleśnictwo Świętoszów przystąpiło do udziału w projekcie  „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce". Celami projektu są:

  • poznanie aktualnej liczebności gatunku,
  • poprawa warunków siedliskowych oraz likwidacja zagrożeń w rejonach występowania gatunku,
  • zwiększenie liczebności gatunku,
  • zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia.

W projekcie bierze udział część nadleśnictw, a całość nadzoruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W tym roku Nadleśnictwo Świętoszów dokonało wyboru oraz przygotowania powierzchni, na której będą reintrodukowane cietrzewie.

Aby w maksymalnym stopniu zlikwidować główne zagrożenie dla cietrzewia, czyli drapieżniki, w porozumieniu z Kołami Łowieckimi przeprowadzimy redukcję ssaków drapieżnych. Zakupimy również pułapki żywołowne w celu odłowu jastrzębia gołębiarza i przewożenia oraz wypuszczenia schwytanych okazów w oddalonych miejscach.

Wsiedlanie cietrzewi zaplanowano w przyszłym roku.

Czas realizacji projektu: 2017-2022 r.

Z życia cietrzewia:

  • większą część życia spędza na ziemi,
  • potrafi utrzymać się na wodzie, ale raczej „nie lubi" pływać,
  • jest ptakiem towarzyskim, tylko na tokowisku (gody ptaków) dochodzi do walk samców,
  • toki (okres godowy) trwają od połowy marca do początku czerwca,
  • gniazdo stanowi płytki dołek wygrzebany w ziemi, wyłożony suchymi źdźbłami traw, mchem, liśćmi,
  • wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt w 2001 roku – EN gatunek silnie zagrożony wyginięciem.