Asset Publisher Asset Publisher

Susza

Sierpień to miesiąc, gdzie naturalnie poziom wody gruntowej jest najniższy w roku.

 Powierzchnia śródleśnych bagien  kurczy się, a  w upalne lata, gdy jest mało opadów dochodzi do ich całkowitego wyschnięcia.
Jednak w tym roku susza wyjątkowo daje się we znaki na terenach leśnych, woda znika z niewielkich kanałów, strumieni, oczek i zbiorników retencyjnych. Brak opadów i utrzymywanie się wysokich temperatur spowodowało, iż w lesie mamy do czynienia z brakiem dostępności wody na wypadek pożaru.  Na skutek długotrwałej suszy na jednym z naszych zbiorników retencyjnych wodę można spotkać już tylko w rowie zasilającym przepływającym przez zbiornik.  Tam, gdzie wiosną stała woda, teraz można przejść suchą stopą.