Asset Publisher Asset Publisher

Świadomi zagrożenia

Apel o niewchodzenie na teren poligonu !!!

Znaczna cześć obszaru naszego nadleśnictwa to dawny i obecny poligon wojskowy. Historia militarnego wykorzystywania lasów sięga XIX wieku, tereny te w przeszłości użytkowały różne wojska – niemieckie, radzieckie, a wreszcie polskie. Wieloletnie militarne wykorzystanie tego terenu oraz działania wojenne z okresu II światowej skutkują obecnością niewybuchów, niewypałów i innych niebezpiecznych materiałów wojskowych.

Niebezpieczeństwo związane z niewybuchami na terenie Nadleśnictwa Świętoszów ma istotny wpływ na prowadzenie gospodarki leśnej i codzienną  pracę leśników. Konieczna jest więc uwaga i ostrożność oraz zlecanie specjalistycznym firmom sprawdzeń saperskich powierzchni, bowiem ładunki wybuchowe niekiedy mogą znajdować się tuż pod naszymi nogami. Groźne pozostałości w ziemi i na powierzchni powodują, iż samo poruszanie się po tym terenie może stwarzać zagrożenie. Glebę trzeba zaorać – niekiedy głęboko, prowadzić zalesienia, odnowienia, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, oraz prowadzić cięcia pielęgnacyjne.

 Czyhające niebezpieczeństwo sprawia, że konieczne jest zamknięcie tych terenów  przed turystami ponieważ zamiast owoców leśnego runa, mogą znaleźć powojenne, niebezpieczne przedmioty. Ziemia co jakiś czas odsłania różnego rodzaju miny, granaty, pociski i naboje artyleryjskie lub karabinowe, oraz inne pozostałości  zawierające resztki materiałów wybuchowych. 

Apelujemy  do mieszkańców okolicznych miejscowości oraz do przejeżdżających na teren naszego nadleśnictwa turystów o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na teren poligonu.

Lekceważenie zakazów wstępu na obiekty poligonowe, w celach  zbioru owoców  runa leśnego, zbioru metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami może zakończyć się kalectwem lub śmiercią. Teren poligonu oznaczony tablicami informacyjnymi jest terenem zamkniętym dla ludności cywilnej. Wtargnięcie, przebywanie i poruszanie się po takim terenie zagrożone jest odpowiedzialnością karną (grzywna), ale przede wszystkim grozi utratą zdrowia i życia.

Apelujemy o rozsądne korzystanie z lasu

 

„Darz Bór”

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów