Asset Publisher Asset Publisher

Szyszki Królowej Borów Dolnośląskich

Pinus sylvestris – sosna pospolita

Leśnicy z Nadleśnictwa Świętoszów na podstawie młodych,  zieloniutkich szyszeczek na gałęziach ściętych drzew już zaobserwowali i wstępnie ocenili urodzaj nasion, czyli liczbę drzew owocujących na danej powierzchni.

Dzięki wstępnemu rozpoznaniu ilości szyszek, możemy zaplanować wielkość zbioru nasion, które zostaną przeznaczone do produkcji sadzonek.

Na podstawie przewidywanego urodzaju nasion leśnicy typują również powierzchnie przeznaczone do odnowienia naturalnego, czyli zainicjowaniu  samoistnego  obsiewu gruntu.

W zależności od liczby obradzających drzew wyróżnia się 4 stopnie urodzaju:

  1. brak urodzaju – brak drzew owocujących wystarczająco obficie w stosunku do ekonomicznej opłacalności zbioru,
  2. urodzaj słaby – owocują pojedyncze drzewa na skrajach drzewostanów,
  3. urodzaj średni – owocują liczne drzewa na skrajach i niewielki procent drzew w głębi drzewostanu,
  4. urodzaj dobry – owocuje znaczny procent drzew w całym drzewostanie.

Według informacji otrzymanych od leśniczych, w Nadleśnictwie Świętoszów przewidywany urodzaj w bieżącym roku będzie średni bądź dobry. W porównaniu z poprzednim rokiem, który z powodu suszy był od 2011 roku najsłabszy pod kątem urodzaju, już teraz możemy wstępnie ocenić, że przyszły rok będzie o wiele lepszy.

Podobna sytuacja dotyczy roku następnego. Ponieważ już obserwujemy zawiązki szyszek, które będą dojrzałe za 2 lata.