Asset Publisher Asset Publisher

Terenowa narda Służby Leśnej z Radą Gminy Osiecznica i pracownikami urzędu.

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami dniu 29 maja br. Nadleśnictwo Świętoszów gościło 26 osobową grupę Radnych i Pracowników Gminy Osiecznica.

Narada  w formie prezentacji terenowej połączona  była  z  dyskusją  merytoryczną, wymianą  własnych  doświadczeń, między Nadleśnictwem Świętoszów a Gminą Osiecznica oraz prezentacją zrealizowanych przez nadleśnictwo inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej, drogowej oraz małej retencji nizinnej.

Podczas narady, omawiano funkcje społeczne w prowadzonej obecnie, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej.

Turystyka, ekologia i czynności gospodarcze związane z pozyskiwaniem drewna, hodowlą i ochroną przeciwpożarową wymagają dzisiaj zaangażowania,  goście zostali zaznajomieni z działaniami  nadleśnictwa polegającymi na  budowie,  modernizacji i udoskonalaniu   obiektów i infrastruktury drogowej,  retencyjnej i turystycznej. 

 Całość  spotkania  przebiegła  w  miłej  atmosferze  i  bardzo  przyjaznym  klimacie. Wspólne działania gminy i nadleśnictwa sprzyjają tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie i ludzi , przyczyniają się  do większego wykorzystania potencjału społeczności oraz mają znaczący wpływ na jej integrację.