Asset Publisher Asset Publisher

Wiosenne sadzenie lasu

Wiosna to dla leśników czas sadzenia lasu.

W raz z nadejściem wiosny w nadleśnictwie zaczęła się kampania odnowieniowo--zalesieniowa lasu.

Odnowienie lasu, to ponowne posadzenie młodych drzewek, w miejsce wyciętych wcześniej drzew, natomiast zalesienie, to wprowadzenie sadzonek na grunt nie będący dotychczas lasem.

W bieżącym roku leśnicy w Nadleśnictwie Świętoszów planują odnowić i zalesić powierzchnię ponad 46 ha

w tym:

- odnowienia na powierzchniach otwartych około ok 39 ha,

- odnowienia pod osłoną drzewostanie  ok 7 ha,

- zalesienia nieużytków -0,5 ha.

Wszystkie sadzonki muszą zostać posadzone przed rozpoczęciem wegetacji. Na powierzchni nowych upraw posadzonych zostanie  ok 332 tys. szt. drzewek różnych gatunków wśród, których największy udział mają sosna i brzoza.  Sadzonki zostały  wyprodukowane w  naszej szkółce leśnej, jak również pochodzą  ze szkółki kontenerowej w Kostrzycy zajmującej się produkcją sadzonek drzew leśnych metodą z zakrytym systemem korzeniowym. Posadzenie drzewek na nowej powierzchni to jeden z etapów hodowli lasu. W przyszłości uprawy poddawane  będą zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym, mającym na celu stworzenie optymalnych warunków wzrostu drzew.

                W ramach kampanii odnowieniowo-zalesieniowej, wykonane zostaną również poprawki i uzupełnienia na powierzchni prawie 2 ha.