Asset Publisher Asset Publisher

Wręczenie Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego

W niedziele 24 czerwca 2018 r podczas dni Gmina Osiecznica i XI Sakate Maratonu odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów Pan Wojciech Moskaluk został wyróżniony srebrnym medalem za zasługi dla rozwoju regionalnej i lokalnej społeczności  i działalność  przyczyniającą się do rozwoju naszego regionu.
Odznaki mają na celu docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczyzny. Takich osób, instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku i podziwu, które w miejscu zamieszkania czy pracy, niejednokrotnie są swego rodzaju „bohaterami" i wzorami godnymi naśladowania.


Wyszczególnienie zasług, za które odznakę nadano:


Wojciech Moskaluk 1993 podjął się tworzenia nowego Nadleśnictwa Świętoszów, w którym pracuje do dnia dzisiejszego. W latach dziewięćdziesiątych brał również czynny udział w zagospodarowaniu mienia przejętego po wojskach rosyjskich w miejscowości Świętoszów. Kierując jednostka organizacyjną LP podejmował wiele inicjatyw ukierunkowanych na służenie lokalnej społeczności i wojska, które w granicach nadleśnictwa korzysta z poligonów. W trosce o środowisko i świadomość ekologiczną żołnierzy utworzył pierwszą w Polsce „Żołnierską - przyrodniczą ścieżkę edukacyjną". Dostrzegając potrzeby lokalnej społeczności oraz przybywających turystów zainicjował utworzenie użytku ekologicznego „Święte Jezioro" o powierzchni 151 ha urządzając w jego otoczeniu ścieżkę edukacyjną z wieżą widokową i infrastrukturą turystyczną. Dla turystów przybywających w Bory dolnośląskie z inicjatywy Wojciecha Moskaluka, wybudowano wiele parkingów leśnych. Troszcząc się o zachowanie pamięci o kresowych leśnikach, przy współpracy z lokalną społecznością posadzono w lesie, przy miejscowości Świętoszów „Aleję Pamięci" poświęconą leśnikom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1946