Asset Publisher Asset Publisher

Zagospodarowanie byłej szkółki

Na przełomie maja i czerwca br. zakończono prace związane z demontażem urządzeń deszczowni na zlikwidowanej szkółce leśnej zajmującej się produkcją sadzonek na potrzeby odnowień zalesień w Nadleśnictwie Świętoszów. Obecnie Nadleśnictwo dokonuje zakupu sadzonek z Nadleśnictw Legnica i Węgliniec oraz szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Śnieżka. Na kwaterach byłej szkółki założono plantację choinek i mateczniki drzew. Uporządkowano doły na sadzonki i przebudowano bramy wjazdowe. Rozpoczęto adaptację budynku pompowni na cele magazynowe Leśnictwa Rudawica.