Asset Publisher Asset Publisher

ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach

1. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii

2. Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby