Asset Publisher Asset Publisher

ASF AKTUALNOŚCI

Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików.

Afrykański pomór świń to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

W związku z pojawieniem się afrykańskiego pomoru świń teren Nadleśnictwa Świętoszów został podzielony na dwa obszary:

 - obszar ochronny (powiat bolesławiecki) tzw. strefa żółta,

 - obszar objęty ograniczeniami (powiat żagański) tzw. strefa czerwona.

 

Aktualne mapy są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

 

W ramach współpracy z właściwymi terytorialnie powiatowymi lekarzami weterynarii oraz myśliwymi z miejscowych kół łowieckich leśnicy przeprowadzają poszukiwania padłych dzików i ich szczątków w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  • należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii i Nadleśnictwa Świętoszów . W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

Należy pamiętać, że osoba, która:

  • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których przebywają świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Więcej informacji, w sprawie zwalczania ASF u dzików można uzyskać na stronie GIW https://www.wetgiw.gov.pl/

      lub pod numerami telefonów:

Stosowne Rozporządzenia właściwego terytorialnie Wojewody dotyczące ASF  znajdują się: