Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie budowy dojazdu pożarowego pn.: „POŚWIĘTNA” w Leśnictwach Głębokie i Przejęsław w Nadleśnictwie Świętoszów

Z dniem 30 października 2017r. Nadleśnictwo Świętoszów zakończyło budowę dojazdu pożarowego pn.: „POŚWIĘTNA” o dł. 6,8 km. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Nadleśnictwa Świętoszów

Głównym celem budowy przedmiotowej drogi było wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Świętoszów, tj. podniesienie sprawności akcji gaśniczych poprzez umożliwienie szybkiego i sprawnego dojazdu wozów ratownictwa pożarowego w trudnodostępne obszary leśne. Wybudowanie nowej drogi to także odciążenie okolicznych dróg gminnych, szczególnie przebiegających przez tereny zabudowane wsi Parowa i Bronowiec, które dotychczas były wykorzystywane do transportu drewna.

Pamiętajmy, że droga jest przeznaczona do użytku służbowego i nie stanowi drogi publicznej.