Asset Publisher Asset Publisher

Zakwitł wrzos

Pracowity czas dla pszczół

Na przełomie sierpnia i września w Nadleśnictwie Świętoszów możemy cieszyć się widokiem pięknie kwitnącego wrzosu. Wrzosowiska zajmują ok 10 tys. ha, co stanowi 39% ogólnej powierzchni nadleśnictwa.

Na podstawie porozumienia zawartego z nadleśnictwem pszczelarze bezpłatnie wystawiają ule w uzgodnionych i wskazanych przez leśniczych miejscach. Jeżeli ule są ustawione na terenie czynnego poligonu wojskowego, pszczelarz zobowiązany jest do odbycia przeszkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową.

W tym roku podpisano ponad 140 porozumień i wystawiono ok 13 tys. uli. Dzięki pracowitości pszczół otrzymamy miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, który został uznany produktem regionalnym z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym.

Tradycja pozyskiwania tutejszego miodu wrzosowego sięga przełomu VIII – IX wieku. Pierwsze wzmianki z zapisków czynionych za panowania Karola Wielkiego świadczą o tym, że na podbite plemiona łużyckie nakładano daniny w postaci miodu i wosku.