Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Świętoszów.

Zasady

korzystania z terenów leśnych i obiektów turystycznych w Nadleśnictwie Świętoszów.

-Tereny leśne -

Ustawa z dnia 28 września 1991 r o lasach (z póz. zm.) ustanawia, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności z pewnymi ograniczeniami jak np.  objęcie zakazem wstępu:

- upraw leśnych do 4 m wysokości,

- ostoi zwierząt,

Okresowo nadleśniczy może również wprowadzić zakaz wstępu np. :

- w okresie bardzo  dużego zagrożenia pożarowego,

- na powierzchnie na których prowadzone są prace gospodarcze.

W lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego pamiętając jednak, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta – osoba korzystająca powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

- siła wyższa (gołoledź, wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.),

- owady (kleszcze, szerszenie, osy, itp.),

- dzikie zwierzęta (wilk, lis, dzik ,itp.),

- nierówności terenu (przeszkody, koleiny na drogach ),

- zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp.,

 

Poruszając się po lesie omijamy miejsca gdzie:

- wykonywane są prace gospodarcze,

- pszczelarze wystawiają ule,

- odbywają się polowania,

- prowadzone są zabiegi ograniczające gradację owadów,

- prowadzone są ćwiczenia wojskowe (teren poligonu),

- oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

- Obiekty turystyczne -

W naszym nadleśnictwie utworzono kilkanaście obiektów turystycznych i edukacyjnych. Zasady korzystania z nich określają regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom.

 Znajdująca się w nich infrastruktura jak i otoczenie poddawane są przez leśników bieżącym przeglądom.   Korzystanie z nich przy przestrzeganiu zasad ujętych w regulaminach daje korzystającym poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy do korzystania z nich i przekazywania nam, uwag dotyczących ich stanu oraz Państwa oczekiwań, które postaramy się spełnić.

                           Życzymy miłego wypoczynku   

                                  „Darz Bór"         

 

Nadleśniczy wraz

z załogą Nadleśnictwa Świętoszów