Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie

o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Lasy Państwowe Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia – przydatnych dla prowadzenia gospodarki leśnej, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świętoszów, na terenie gmin: Osiecznica, Żagań, Bolesławiec, Małomice, Iłowa i  Szprotawa.

W szczególności jesteśmy zainteresowani kupnem lasu lub gruntu, który:

  • bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną Nadleśnictwa Świętoszów;
  • reguluje przebieg granicy polno-leśnej;
  • w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie powiatowym) jest sklasyfikowany jako Ls, a jeżeli jest gruntem rolnym, to powinien być przeznaczony do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie).

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 075-731-12-59, fax:075-732-12-06, e-mail: swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl

lub bezpośrednio

z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – Andrzej Mikosiak, tel. +48 504-173-844,  e-mail: andrzej.mikosiak@wroclaw.lasy.gov.pl.