Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Akcent - NOBLE JUMP - 15

LEŚNY AKCENT - NOBLE JUMP - 15

Leśnicy z Nadleśnictwa Świętoszów zweryfikowali sprawność i zdolności operacyjne żołnierzy Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości - VJTF, czyli tzw. „Szpicy".

Postawione zadanie to zalesienie 0,20 ha nieużytku.

Polskich, niemieckich i holenderskich żołnierzy przywitali:

  • Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Jerzy Łokietko
  • Zastępca Dowódcy 1 Korpusu Niemiecko - Holenderskiego generał dywizji Leo Beulen
  • Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Jarosław Mika
  • Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej pułkownik Maciej Jabłoński
  • Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów Wojciech Moskaluk.

W trakcie krótkich przemówień podkreślano rolę leśnych poligonów w szkoleniu wojska, szacunek żołnierzy do lasu oraz dobrą współpracę leśników z żołnierzami.

Pani Ewa Ławrowska - Leśniczy Leśnictwa Rudawica poinstruowała wszystkich jak należy prawidłowo sadzić las.

Dowódcy z leśnikami posadzili pamiątkowe buki purpurowe oraz wraz z żołnierzami polskimi, niemieckimi i holenderskimi 0,20 ha lasu.

Zadania operacyjne wykonano wzorcowo.

Dziękowali leśnicy i żołnierze.

Uczestnicy otrzymali podziękowania w formie dyplomów.

Żołnierze ruszyli na leśny poligon szlifować kolejne sprawności.

Na powierzchni umieszczono tabliczkę informacyjną o rodowodzie tego fragmentu nowego lasu.