Asset Publisher Asset Publisher

sprzedaż biomasy

Nadleśnictwo Świętoszów ogłasza V przetarg pisemny (zbierania ofert) na sprzedaż biomasy w ilości 390 szt. (baloty). Przedmiotem licytacji jest:

 

PGL Lasy Państwowe

Nadleśnictwo  Świętoszów

59 – 726 Świętoszów, ul. Brzozowa 17

Tel. Fax;  (75) 731 12 59

 

 

Nadleśnictwo Świętoszów ogłasza V przetarg pisemny (zbierania ofert) na sprzedaż biomasy do celów energetycznych w ilości 390 szt. (baloty).

Przedmiotem licytacji jest:

„biomasa (trawa) w balotach 160 x 120 zlokalizowana w leśnictwie Głębokie”.

Cena wywoławcza 0.10 zł/szt. (netto).
Nadleśnictwo informuje, że istnieje możliwość częściowego zakupu biomasy.

            Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. o godz. 1030 w świetlicy  Nadleśnictwa  Świętoszów ul. Brzozowa 17 – prowadzący Przewodniczący Małgorzata Mandziak-Bizoń.

Ofertę w zamkniętej kopercie na zakup biomasy można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Świętoszów w pokoju nr 6 przy ul. Brzozowej 17 w dni robocze od godz. 700 do 1500.

Kopertę należy zaadresować:

„Oferta na zakup biomasy”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres oferenta.

Proponowane do sprzedaży biomasę można oglądać w leśnictwie Głębokie z siedzibą w Parowej 31 w dni robocze  od  godz.  800 do 1200 po  uprzednim  uzgodnieniu  telefonicznym z leśniczym P. Jackiem Babiarz +48502537614.

Kupujący zobowiązany jest  zapłacić cenę  nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także bez prawa odwołań.

 

 

.

 

 

Nadleśniczy

 mgr inż. Wojciech Moskaluk