Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystość odsłonięca tablicy pamiątkowej

relacja z uroczystości

W dniu 15 maja 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia Pomnika - Alei Drzew i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconych leśnikom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947 na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej Polskiej, w województwach : lwowskim, stanisławowskim, wołyńskim i Małopolsce Wschodniej.

Rozpoczęła się ona Mszą Świętą w kościele p. w. św. Floriana w Świętoszowie.

Uczestnicy ceremonii po zakończonej eucharystii udali się pod pamiątkową tablicę i aleję drzew, znajdującą się przy placu defilad.

Uroczystego otwarcia Alei Drzew i odsłonięcia tablicy dokonali Pan Jerzy Łokietko Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Pan Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy asyście Pana Wojciecha Moskaluka Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów.

Pod pomnikiem została wmurowana pamiątkowa tuba z nazwiskami 507 pomordowanych leśników oraz ze wspomnieniem 122 niezidentyfikowanych osób.

Obok tablicy Dyrektor Jerzy Łokietko oraz Płk Maciej Jabłoński Dowódca 10BKPanc posadzili dwa pamiątkowe drzewa.

Aleja i tablica zostały poświęcone przez ks. Bogusława Sawaryna Kapelana Leśników Diecezji Legnickiej. Uczestnicy uroczystości złożyli pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów.

W trakcie uroczystości przemawiali: Pan Wojciech Moskaluk Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów, Pan Jerzy Łokietko Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych we Wrocławiu, Pan Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Następnie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej ze Świętoszowa: Piotra Kacperka, Marty Beski i Mariki Ebanaidze.

Wystąpiła także Pani Aurelia Sobczak, aktorka i reżyser, która recytowała wiersz Lecha Makowieckiego „Wołyń 1943".

Druga część uroczystości odbyła się w Klubie Wojskowym 10BKPanc w Świętoszowie. W trakcie spotkania wykład wygłosiła dr Lucyna Kulińska. Po wykładzie wystąpił zespół „Tyligentne Batiary" z Bytomia oraz orkiestra z Państwowej Szkoły Muzycznej z Żagania.

Uroczystość uświetnił zespół sygnalistów myśliwskich.

Przemówienie Nadleśniczego

Szanowni Państwo uczestnicy dzisiejszej   uroczystości.

Staję przed Wami jako skromny leśnik, który zainspirowany przez swoich przyjaciół mających Kresowe korzenie, przy wsparciu pracowników nadleśnictwa, podjął się wpisać w obchody 70-ciolecia Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku tą Uroczystość oddania hołdu leśnikom, Polakom, naszym poprzednikom zamordowanym  na posterunku pracy, a także ich rodzinom, którzy zginęli na Południowo-Wschodnich Kresach  II Rzeczpospolitej. Żywię  nadzieję że ta Aleja wrastając korzeniami  w tą ziemię przyczyni się do zachowania pamięci o nich.   Leśnicy w czasach II Rzeczpospolitej stanowili   Służbę Leśną, której postawy etyczne były ukształtowane przy wsparciu kościoła. Już w 1924 roku leśnicy opracowali Rotę Przysięgi Służby Leśnej, Hymn Leśny, Katechizm leśny i Kodeks Leśnika. Ich teksty były wówczas pełne zwrotów podkreślających wpływ Boga na piękno przyrody i ogromnej odpowiedzialności leśników za jej utrzymanie.

       Tak ukształtowana Służba Leśna , która dodatkowo w liczbie ok.14 tysięcy przeszła  szkolenie wojskowe w ramach powołanej paramilitarnej organizacji  Przysposobienia Wojskowego Leśników, była postrzegana przez ukraińskich nacjonalistów jako przeszkoda na drodze do utworzenia ukraińskiego państwa.  W wyniku zbrodniczych działań nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 – 1948, ich rękami, prawie zawsze w niewyobrażalnych torturach, niespotykanych w cywilizowanym świecie, zamordowano ponad 1000 leśników i ich rodzin.        

   Wśród nich:

                         17         Nadleśniczych

                       159           Leśniczych

                        207          Gajowych

                        124          Innych pracowników Lasów

                                        Państwowych, majątków leśnych i     

                                        tartaków                                   

                        122         nieznanych z  imienia i  nazwiska        

          Popełnione zbrodnie, okrutne i bestialskie   pozostają do dziś jeszcze w pełni nie rozpoznane, jeszcze w pełni nie przezwyciężone, nie odkłamane, nie odkupione.

       Walki o prawdę i pamięć nie możemy zaniechać w imię odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami. Nie można poddać kalectwu niepamięci, które pozwala ojczystym leśnym grobom porastać zielskiem.

        Utrwalenie pamięci o ludobójstwie nie jest odosobnione w październiku ubiegłego roku  z inicjatywy Pana Alfreda Janickiego Prezesa Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich  oraz Pana Andrzeja Kutrowskiego Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec odsłonięto tablicę upamiętniającą pomordowanych 84 księży.

        Wielu z pośród nas uczestników dzisiejszej uroczystości, w szczególności leśników, łączy los naszych rodziców, dziadków czy też sąsiadów od pokoleń mieszkańców tamtych ziem.

        Dziś tu na Dolnym Śląsku w Świętoszowie my leśnicy będąc przeświadczonymi, czyimi jesteśmy następcami możemy mówić  - w wymiarze historycznym o zwycięstwie zza grobu naszych pomordowanych Braci leśników. Ich śmierć uczy nas co znaczyło być leśnikiem, Polakiem, jaka była cena wiernej służby dla dobra Polskich lasów i ojczyzny.

          W rocznicę 70-ciolecia Lasów Państwowych na Dolnym Śląsku odsłaniamy tablicę i żywy pomnik Aleję Drzew, które są wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o kresowych leśnikach, naszych poprzednikach, których życie i służba zostały przerwane w tak okrutny sposób.

   " Walczmy o prawdę, walczmy o pamięć .
    Bo rzeczą człowieka jest walczyć,
    A rzeczą nieba dać zwycięstwo."

                Homer       

                           Dziękuję wszystkim państwu, którzy w poczuciu obowiązku, solidarności z leśnikami i z potrzeby serca przybyli na dzisiejszą uroczystość.  Pragnę serdecznie podziękować inspiratorom, darczyńcą moim pracownikom i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości, gdyż  bez ich bezinteresownego wkładu jej przeprowadzenie nie byłoby możliwe.

                                                                                                   Dziękuję.