Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystość sadzenia dębów niepodległości

„100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości ”.

Dziś w Naszym Nadleśnictwie uroczyście posadziliśmy 3 dęby  Niepodległości.

Tradycja sadzenia dębów rocznicowych odwołuje się wprost  do spontanicznego sadzenia dębów niepodległości  jakie miało miejsce w latach 1918  -1928. W tamtych czasach społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach  głównie dęby- uosobienie siły i długowieczności nieprzemijającej pamięci jako wymowne świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach obchodów przez PGL Lasy Państwowe  rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zainicjowała akcję

                     „100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości ”.

            W ramach inicjatywy każde z 33 dolnośląskich nadleśnictw posadzi uroczyście 3 dęby rocznicowe, a jeden setny dąb zostanie posadzony przez Regionalną Dyrekcję LP we Wrocławiu.

 

Na koniec wszyscy uczestnicy  wspólnie posądzili  las. Razem posadziliśmy  100 drzew, które będą rosły w otoczeniu dębów niepodległości.