Asset Publisher Asset Publisher

Usuwanie skutków wichur w Nadleśnictwie Świętoszów.

W drzewostanach w Nadleśnictwie Świętoszów w okresie od października 2017r. do stycznia br w wyniku huraganowych wiatrów powstały wiatrołomy i wiatrowały w ilości około 30 tysięcy drzew co stanowi masę około 6 000 m3

 Szkody wystąpiły na terenie całego Nadleśnictwa w postaci jednostkowej, grupowej i powierzchniowej.

Bardzo duża część powierzchni z powalonymi drzewami została już uporządkowana. Część szkód od wiatru wystąpiła na niedostępnym terenie, z licznymi podtopieniami i wysokim poziomem wód gruntowych, stąd usuwanie szkód jest obecnie utrudnione lub wciąż niemożliwe, planujemy dokończyć je z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków w okresie wiosennym.

Nadleśnictwo informuje, że wstęp do lasu na powierzchnie gdzie znajdują się drzewa uszkodzone w wyniku silnego wiatru jest zabroniony z uwagi na występujące zagrożenia gdyż może to grozić kalectwem a nawet śmiercią ponieważ zwisające gałęzie, pochylone drzewa w każdej chwili mogą runąć.