Asset Publisher Asset Publisher

Jak chronimy las przed pożarami ?

Od 15 marca w Nadleśnictwie Świętoszów formalnie rozpoczęła się akcja bezpośrednich działań w ochronie przeciwpożarowej.

          Teren Nadleśnictwa Świętoszów w okresie zagrożenia pożarowego jest stale monitorowany za pomocą 3 kamer TV zamieszczonych na wieżach obserwacyjnych. Obraz z kamer drogą radiową trafia do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego zlokalizowanego w siedzibie nadleśnictwa. Obserwacja monitorów pozwala z chwilą zauważenia dymu natychmiastowo uruchomić opracowane procedury postępowania.

Bardzo ważnym elementem systemu jest zapewnienie odpowiednich dróg dojazdowych dostosowanych do standardu potrzebnego samochodom gaśniczym Straży Pożarnej, tak aby w razie pożaru samochody mogły dojechać w głąb lasu. Ważne są także zbiorniki retencyjne, które powstają w ramach programów tzw. małej retencji nizinnej. Leśne oczka i stawy nie tylko zatrzymują wodę w lesie chroniąc go przed suszą, ale w razie pożaru służą strażakom i leśnikom za punkty czerpania wody. Istotnym elementem systemu ochrony lasu przed żywiołem są pasy przeciwpożarowe. Te zmineralizowane fragmenty terenu o szerokości od 2 m do 30 m mają za zadanie chronić las przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym - ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.

 

Prosimy o rozwagę i ostrożność

w czasie przebywania na terenach leśnych.