Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Dolnośląskie

Obszar ustanowiony przez Rozporządzenie nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. Na terenie Nadleśnictwa funkcjonuje on na części położonej w województwie lubuskim, w gminie Iłowa. Powierzchnia całego Obszaru wynosi 26 223 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Świętoszów ponad 1 594 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bobru

Obszar ustanowiony przez Rozporządzenie nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r. Na terenie Nadleśnictwa funkcjonuje on na części położonej w województwie lubuskim, w gminie Szprotawa, w obrębie Buczek. Powierzchnia całego Obszaru wynosi 13162 ha, w tym na terenie Nadleśnictwa Świętoszów ponad 15 ha.