Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze oraz grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów

Pomniki przyrody

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 11 opisanych pomników przyrody.

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej oraz ich skupiska, chronione ze względu  na szczególne wartości naukowe, kulturowe, historyczno-pamiątkowe i krajobrazowe. Odznaczają się one indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności są to sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych  i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 11 opisanych pomników przyrody. Położenie i rodzaj przedstawia tabela.

 

 

 

Lp

Rodzaj

Położenie

Nazwa

1

Dąb szypułkowy

leśnictwo Ławszowa

„Rugiewit"

2

Dąb szypułkowy

leśnictwo Ławszowa

„Marii Teresy"

3

Dąb szypułkowy

leśnictwo Ławszowa

„Ziemowit"

4

Dąb szypułkowy

leśnictwo Ławszowa

„Lopek"

5

Dąb szypułkowy

leśnictwo Ławszowa

„Pawła Sarasina"

6

Dąb szypułkowy

leśnictwo Ławszowa

„Pawła Sarasina"

7

Dąb szypułkowy

leśnictwo Przejesław

„Olgierd"

8

Buk pospolity

leśnictwo Przejesław

„Sędziwy"

9

Buk pospolity

leśnictwo Przejesław

„Sobek"

10

Lipa drobnolistna

 

leśnictwo  Dębowiec

90 „Niobe"

11

Modrzew

leśnictwo Ławszowa

„Mściwoj"